محبوب ترین پزشکان

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص فیزیکی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص داخلی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص ارتوپدی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص عفونی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی کلیه (ارولوژی)

فرهاد چرخچی

متخصص جراحی کلیه (ارولوژی)

25

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص داخلی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص کودکان

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص زنان و زایمان

فریبا سرداری

متخصص زنان و زایمان

25

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص کودکان

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص کودکان