محبوب ترین پزشکان

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص گوش و حلق و بینی

محمدمهدی قاسمی

متخصص گوش و حلق و بینی

142

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص داخلی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

مجید رمضانی

متخصص داخلی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

139

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص داخلی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

محمدرضا میرزایی

متخصص داخلی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

138

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

پزشک عمومی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص مغز و اعصاب

احمد قرائتی

متخصص مغز و اعصاب

136

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

دندان پزشک

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص روانپزشکی

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص جراحی کلیه (ارولوژی)

منصور پژمان

متخصص جراحی کلیه (ارولوژی)

96

doctor photo


Notice: Undefined variable: dr_name in /home/novinteb24/domains/novinteb.ir/public_html/doctors-list.php on line 28

متخصص داخلی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

منوچهر محمد بیگی

متخصص داخلی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

76